Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK), opgericht 27 mei 1989, fungeert als landelijk platform voor ge´nteresseerden in de Nederlandse Kerkgeschiedenis.
De VNK profileert zich breed en is toegankelijk voor een ieder met kerkhistorische belangstelling.
Privacy statement
De contributie van de VNK bedraagt € 30 per jaar, voor leden in het buitenland € 35.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Arnold Smeets (voorzitter) of Wim Visser (penningmeester) Email: kerkgeschiedenis@gmail.com. Nieuwe leden krijgen na aanmelding een factuur toegestuurd.

LEDENWERFACTIE
Wanneer u zich nu aanmeldt als lid ontvangt u een boek naar keuze uit onze boekwinkel als welkomstgeschenk. Lees verder

Losse exemplaren TNK verkrijgbaar

De penningmeester van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, dr. Wim Visser, laat weten dat hij van verschillende jaargangen van TNK nog losse afleveringen heeft.
Voor leden die wellicht een of meer nummers missen in hun verzameling, biedt hij de mogelijkheid om tegen verzendkosten de ontbrekende aflevering(en) toe te sturen.
U kunt bij hem navragen of uw ontbrekende nummers nog op voorraad zijn.
Zijn mailadres is: w.g.visser@inter.nl.net

Laatste nieuws

Inhoudsopgave van Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis jaargang 27 nr. 2 juni 2024 is uitgebracht Lees verder

Nieuw verschenen boek van prof. dr. C. Houtman Lees verder

Voor het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis is Renske Hoff als gewoon lid toegevoegd Lees verder

Voor het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis is er een nieuwe redactiesecretaris (Susanne de Jong in plaats van Renske Hoff) Lees verder

Mutatie in Bestuur Lees verder

De VNK in en op Urk. Verslag van de Voorjaarsbijeenkomst Lees verder

VNK-scriptieprijs 2022-2023 is toegekend aan Celine Oldenhage Lees verder

Adres ten behoeve van 'Boeken ter bespreking' is gewijzigd Lees verder

Onder het menu 'Weblinks' is de link naar aangepast zodat u dejuiste site verkrijgt. Bovendien is er een link toegevoegd te weten 'HDC Centre for Religious History' Lees verder

Voorwaarden voor VNK-scriptieprijs 2021-2023 zijn aangepast Lees verder

Richtlijnen Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (TNK) zijn aangepast Lees verder

© 2010-2024 VNK

Voor het laatst bijgewerkt: 20 juni 2024