Agenda

Voorjaarsbijeenkomst Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 100 Jaar Herfsttij

Zaterdag 16 maart 2019

Lokhorstkerk Pieterskerkstraat 1, Leiden

Programma

10.00 uur          Ontvangst met koffie en thee

10.15 uur          Jaarvergadering VNK

10.45 uur          Lezing prof. dr. Wessel Krul, Huizinga’s religieuze zoektocht en de Herfsttij

11.15 uur          Lezing dr. Mathilde van Dijk

11.45 uur          Lezing dr. Anton van der Lem, Huizinga’s nieuwe Herfsttij geďllumineerd

12.15 uur          Koffie en thee (en een broodje)

12.45 uur          Wordt nader ingevuld; stadswandeling of museumbezoek

14.15 uur          Einde programma

In 1919 publiceerde historicus Johan Huizinga het boek dat hem tot op de dag van vandaag wereldfaam bezorgt: Herfsttij der Middeleeuwen (Haarlem: Tjeenk Willink 1919). We vieren de verjaardag met twee Huizinga-experts en een mediaevist. Wessel Krul en Anton van der Lem publiceerden over Huizinga’s betekenis voor de cultuurgeschiedenis en bezorgden verschillende werken van hem, zoals onlangs de door Van der Lem bezorgde jubileum-editie, uitgegeven door Leiden University Press in 2018. Van Dijk publiceerde over laatmiddeleeuwse hervormingsbewegingen en de receptie van heiligen.

Krul schrijft ons over zijn lezing: 'Johan Huizinga is een religieuze zoeker geweest. Hij was van huis uit doopsgezind, interesseerde zich al vroeg voor de godsdienstwetenschap, verdiepte zich in hindoeďsme en boeddhisme, raakte onder indruk van de boodschap van St. Franciscus, en zocht later in zijn leven steun bij een onkerkelijk, ondogmatisch en oecumenisch christendom. Aan de grondslagen van zijn geloof had hij volgens eigen zeggen nooit getwijfeld. Toch lijken grote delen van Herfsttij der Middeleeuwen ingegeven door de behoefte om zijn visie op het godsdienstige leven nader te bepalen.’

Van Dijk schrijft: ‘Religie is een belangrijk onderwerp in de Herfsttij. Huizinga gaat in op de gebruiken van de gelovigen bij de mis, de verering van heiligen en het werk van laatmiddeleeuwse hervormingsbewegingen zoals de Moderne Devotie. In mijn lezing onderzoek ik zijn visie in verhouding tot hedendaagse opvattingen over deze onderwerpen.’

Van der Lem geeft de volgende toelichting op zijn lezing: ‘Merkwaardigerwijs heeft Huizinga zich nauwelijks bekommerd om illustraties in zijn Herfsttij. In 1997 verscheen bij uitgeverij Contact in Amsterdam een rijk geďllustreerde editie van Herfsttij der Middeleeuwen. De tekst was door Anton van der Lem zorgvuldig gecollationeerd aan de hand van de laatste door Huizinga geziene versie van 1942. Bovendien voorzag hij het boek van vele afbeeldingen. In september 2018 bezorgde de spreker opnieuw – nu voor Leiden University Press – de jubileumeditie: met 300 illustraties, een nawoord “Honderd jaar Herfsttij” en voor het eerst een zo volledig mogelijke bibliografie van de door Huizinga gebruikte bronnen en literatuur.’

De kosten van deze bijeenkomst zijn voor leden van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 7,50 euro. Niet-leden betalen 12,50 euro. In deze prijs zijn koffie/thee, een broodje en een stadswandeling of museumbezoek inbegrepen. Verdere informatie over deze bijeenkomst is te verkrijgen bij de secretaris van de VNK, drs. Christiaan Ravensbergen (kerkgeschiedenis@gmail.com of 06-38545779).

Aanmelden voor 25 februari 2019 bij de secretaris: kerkgeschiedenis@gmail.com.

Activiteiten

Foto inpressie van de 'Voorjaarsbijeenkomst Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis(Brielle maart 2017)'