Agenda

Geen informatie

DE ACTUALITEIT VAN DE KERKGESCHIEDENIS

Zoomlezing Rode Dominees klik op onderstaande afbeeldingen

Wintervergadering Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

11 januari 2021

13.00-14.30

Gezien de Corona-omstandigheden vindt deze bijeenkomst online plaats. Opgave bij kerkgeschiedenis@gmail.com, uiterlijk 7 januari. Na opgave wordt een link toegestuurd zodat u de bijeenkomst kunt bijwonen.

Is Nederland geseculariseerd of zitten we in een postseculiere samenleving, waarin religie niet terugloopt, maar weer opduikt in een nieuwe vorm? Zeker is in elk geval dat kerkgeschiedenis, zeker in zijn gedaante van geschiedenis van het christendom actueel blijft: in politieke debatten over bijvoorbeeld bijzondere scholen, al dan niet verplichte vaccinatie of asielrecht, en ook als inspiratiebron voor mensen op zoek naar spiritualiteit of op zoek naar politieke voorouders. Daarnaast blijkt keer op keer hoe mensen zich betrokken voelen bij hun kerkgebouw: uit de tranen bij een brand en de verhitte discussies over herbestemming.

Programma:

13.00-13.10      Opening door Mathilde van Dijk

13.10-13.30      Berichten uit de faculteiten en overige aankondigingen

13.30-13.45      Lezing Tanja Kootte, Religie in het Museum

13.45-14.00      Lezing Wil Derkse, Benedictijner spiritualiteit als inspiratie

14.45-15.00      Discussie

Museum Catharijneconvent trekt de laatste jaren meer bezoekers dan ooit tevoren. Wat zoeken bezoekers in dit museum van de geschiedenis van het christendom in Nederland? En hoe speelt het museum in op hun belangstelling? In deze lezing geeft onze eerste spreekster Tanja Kootte, Van Oordconservator voor het Nederlandse protestantisme, een kijkje achter de schermen.

Onze tweede spreker, Wil Derkse schrijft ons: al voor Vaticanum II werd er in monastieke kring serieus werk gemaakt van de studie van de Regel van Benedictus en de cisterciënzer bronnen. De resultaten van deze studie bleken ook vruchtbaar in het lezen van de 'tekenen des tijds' en leidde tot een revitalisering van de monastieke spiritualiteit. Ook niet -monastieke auteurs begonnen wetenschappelijke als praktisch georiënteerde bijdragen te schrijven. Wereldwijd zijn er inmiddels talrijke leergangen en andere vormingsprogramma's voor leidinggevenden en professionals, die zich baseren op een 6e eeuws document dat het samenleven als monniken in een specifieke Zuid Italiaanse gemeenschap beoogde te regelen.

Onze derde spreekster, Patty Wageman, is directeur van de Stichting Groninger Kerken. Het grote aantal donateurs laat wel zien hoe betrokken velen zich voelen bij de unieke verzameling kerken in het Noorden van het Land, van middeleeuws tot hedendaags. Hoe blijven deze kerken actueel? Hoe is het mogelijk kennis van en belangstelling voor deze kerken te laten groeien?

Activiteiten