Agenda

Dertigste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis 17 november 2018

Dertigste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis

17 november 2018

Lutherse Kerk (Trinitatiskapel), Vriesestraat 22, 3311 KD Dordrecht

 

Rondom de Synode van Dordrecht (1618-1619)

Lokale voorgeschiedenissen van een nationale vergadering

Dit najaar staat de Synode van Dordrecht, die 400 jaar geleden werd geopend, volop in de belangstelling. Uiteraard gaat de aandacht, of het nu lof dan wel blaam betreft, vooral uit naar de synode zelf, het verloop en de controverses tussen Remonstranten en Contraremonstranten. Maar de synode stond als gebeurtenis niet op zichzelf: zij markeerde het eind van een religieus en politiek conflict dat zich in de tien à twintig voorafgaande jaren had afgespeeld in tal van plaatsen in Holland en daarbuiten. Op de jaarlijkse Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis wil de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis niet zozeer focussen op de synode, maar de schijnwerpers richten op verschillende plaatsen in de Republiek waar voor, tijdens en ook nog na de Synode het nodige over de tegenstellingen te doen is geweest. Aan de hand van korte verhalen zullen lokale situaties worden belicht, waarna een algemene balans zal worden opgemaakt.

Programma

10.00 – 10.30 uur             Ontvangst met koffie en thee

10.30 – 10.45 uur             Welkomswoord door de voorzitter van de VNK

Korte presentaties over lokale situaties tijdens de Bestandstwisten:

10.45 – 10.55 uur             Arnhem: Christiaan Ravensbergen

10.55 – 11.05 uur             Brielle: Wim Visser

11.05 – 11.15 uur             Kampen: Erik de Boer

11.15 – 11.25 uur             Klaaswaal: Arjan Nobel

11.25 – 11.45 uur             Stolwijk: Nel van Dorp

11.45 – 11.55 uur             Dordrecht: Fred van Lieburg

Slotbeschouwing:

11.55 – 12.15 uur             Paul Abels: De Bestandstwisten op lokaal niveau

12.15 – 12.45 uur             Discussie

12.45 – 13.30 uur             Gezamenlijke lunch

13.30 – 14.30 uur             Kerkhistorische stadswandeling

14.30 – 15.30 uur             Gelegenheid voor bezoek tentoonstelling “Werk, bid en bewonder: een nieuwe kijk op calvinisme en kunst”

Locatie

De Lutherse Kerk (Trinitatiskapel) bevindt zich binnen vijftien minuten loopafstand van het station.

Aanmelding

In verband met de organisatie ontvangen wij graag uw aanmelding voor 2 november 2018: kerkgeschiedenis@gmail.com.

Kosten

De kosten voor deze bijeenkomst, inclusief koffie, thee, lunch, stadwandeling e.d. kunt u ter plekke voldoen. Prijs voor leden: 7,50 euro. Prijs voor niet-leden: 12,50 euro

Informatie

Verdere informatie over deze bijeenkomst is te verkrijgen bij de secretaris van de VNK, Christiaan Ravensbergen (kerkgeschiedenis@gmail.com , 06-38545779 of www.vnkonline.nl).  

(Afbeelding: Deel van ’t Arminiaens Testament, gravure Claes Jansz Visscher, 1618)

Activiteiten

Foto inpressie van de 'Voorjaarsbijeenkomst Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis(Brielle maart 2017)'