Heiden, papen, libertijnen en fijnen.

J.C. Okkema, G.N.M. Vis, F.A. van Lieburg, B.J. Spruyt (red.),
Heiden, papen, libertijnen en fijnen. Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden (Delft, Eburon, 1994), 294 pp.

Inhoudsopgave

Ten geleide (9)
H. ten Boom, Het goed recht van de kerkgeschiedenis (11)
F.D. Zeiler, 'Harga, dat ook Ketel heet'. Voor- en vroegchristelijke sporen in het Maasmondgebied - H.L. Houtzager, Enkele aspecten van de Delftse Gasthuiskapel en de geestelijke verzorging aldaar in de middeleeuwen en ten tijde van de republiek (33)
A. Janse, De verering van Onze Lieve vrouwe van 's-Gravenzande in de late middeleeuwen (43)
J.L. van der Gouw, De kerk in het Land van Putten tijdens de late middeleeuwen (59)
Geertruida de Moor, Magister Jacob Ruysch. De Haagse mini-Granvelle (ca. 1440-1519) (83)
Bart Jan Spruyt, De Delft-Haagse kring (ca. 1520 - ca. 1525). Evangelisch humanisme in het vroeg zestiende-eeuwse Delft en Den Haag (107)
Gary K. Waite, Een ketter in zijn stad. David Joris en Delft (121)
G.H. Leurdijk, De Nadere Reformatie in Delft (137)
F.A. van Lieburg, Drie eeuwen Van der Spek. Een piŽtistische genealogie (171)
F. Cossee-de Wijs, In vrijheid en verdraagzaamheid. Doopsgezinden en remonstranten in Delft (191)
M.R. Wielema, De duivel uit Moerkapelle verbannen. Invloed van Balthasar Bekker op het Hollandse platteland (205)
R. van der Laarse, Christo Sacrum. Verlichte sociabiliteit te Delft, 1797- 1838 (221)
Peter Jan Margry, De creatie van heilige ruimten in negentiende-eeuws Nederland. Het martelveld te Brielle (249)
A.C. Hofland, Een mosterdzaadje in Delft. Beginnende oecumene met groeiend vervolg (277)
Personalia van auteurs en redactie (295)
Klik om terug te keren