Jaarverslag 2022

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd op 27 mei 1989 opgericht. Dit is het vierendertigste jaarverslag dat op de vijfendertigste jaarlijkse ledenvergadering wordt gepresenteerd.

Op 10 januari 2022 vond de wintervergadering plaats. Deze werd vanwege de coronabeperkingen online gehouden. Hier waren 46 mensen bij aanwezig. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Van God los: secularisatie vanaf de jaren zestig’ en hield verband met een tentoonstelling in Museum Catharijneconvent. De sprekers waren Christoph van den Belt, James Kennedy en Maarten Bos. In hun bijdragen reflecteerden zij op kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen sinds de de jaren zestig.

De voorjaarsbijeenkomst op 12 maart 2022 had als thema ‘Strijden voor geloof’. Deze bijeenkomst werd gehouden in Oudenbosch, in het Zouavenmuseum. Na de ledenvergadering hield Koen de Groot een lezing over enkele zouaven. Laura Vendrik sprak vervolgens online over de basiliek in Oudenbosch en het wereldwijde fenomeen van Sint-Pieterimitatie. Vervolgens reikte prof. dr. Peter Nissen de VNK-scriptieprijs 2019-2021 uit aan Wouter Kock voor zijn scriptie met de titel Loss in translation. The heritagization of Catholic monasteries. Het programma werd besloten met een rondleiding door de basiliek en  door Oudenbosch. Er waren op deze dag 41 personen aanwezig.

Op de Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis die gehouden werd op 8 oktober 2022 in Amsterdam-Zuidoost, waren 40 mensen aanwezig. ‘Kerkgeschiedenis en slavernij’ was het thema van deze bijeenkomst. Dienke Hondius, Martijn Stoutjesdijk en Ivonne van der Kar zijn in hun lezingen op verschillende aspecten ingegaan. Zij hebben inzicht gegeven in de huidige stand van wetenschap, er werden concrete cases uit het verleden besproken, en er werd een link gelegd naar actuele vormen van slavernij. De catering, verzorgd door Ivette Morgenstond, maakte onderdeel uit van het inhoudelijke programma omdat er bij de verschillende gerechten een link gelegd werd naar de geschiedenis van Suriname. Het middagprogramma bestond uit een wandeling door Amsterdam-Zuidoost, langs verschillende monumenten (Nelson Mandela, Anton de Kom, Bijlmermonument).

Nieuwe wetgeving van de kant van de overheid heeft het bestuur er toe aangezet om aan een notariskantoor te vragen onze statuten te bekijken in het licht van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De notaris heeft geadviseerd om onze statuten uit 1989 te herzien. Het bestuur besloot vervolgens om een traject van statutenwijziging in te gaan.

Aan het einde van het verslagjaar telde de vereniging 329 leden.

Christiaan Ravensbergen, secretaris                                          Amsterdam, 17 februari 2023

Voorjaarsbijeenkomst. Oudenbosch, Sint-Pieterbasiliek, 12 maart 2022.
Enkele deelnemers aan de rondleiding door de basiliek
(foto: Christiaan Ravensbergen)

Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis. Amsterdam-Zuidoost, 8 oktober 2022.
Ivette Morgenstond geeft een toelichting bij een Surinaams gerecht.
(foto: Christiaan Ravensbergen)