Leden voor leden


Het bestuur van de VNK wil leden graag ruimte bieden op de website. Daarom mogen leden van de vereniging op de site aandacht vragen voor hun eigen activiteiten op het gebied van de Nederlandse kerkgeschiedenis. Voor dit doel is de pagina 'Leden voor leden' ingericht.

Mededelingen voor deze pagina kunnen worden gezonden naar kerkgeschiedenis@gmail.com. Of een mededeling inderdaad wordt geplaatst staat ter beoordeling van het bestuur, dat plaatsing zonder opgaaf van redenen kan weigeren.Nieuw verschenen boek van prof. dr. C. Houtman Lees verder


HDC-publiekssymposium – 31 oktober 2022
1572: een religieus rampjaar?
Lees verder

Cees Houtman
Kerst, Pasen en Pinksteren in zondagsschoolboekjes en
andere negentiende-eeuwse lectuur voor de jeugd Lees verder

/var/folders/40/d4mnsjl1661b7bcvztwwld4m0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/61667521-4c0b-4f97-8f15-add683412baf.png

 

Cees Houtman

 

De selfmade dominee als auteur

 

Zesentwintig portretten uit de lange negentiende eeuw

 

/var/folders/40/d4mnsjl1661b7bcvztwwld4m0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/6a9a6869-e5b8-e50c-0853-01e3503a4f6f.jpg

 

€ 34,99
Gebonden, 476 pagina's
ISBN 9789462498693 

 

 

Tot het gezicht van protestants Nederland in de negentiende eeuw behoorde niet alleen 'de dominee-dichter' of 'de predikant-novellist', maar ook de schrijvende selfmade dominee, de niet-academisch gevormde 'godgeleerde' die als kerkelijk werker of als evangelist actief was, maar ook als auteur van zich deed horen. Als wetenschappelijk of literair begaafd talent publiceerde de selfmade dominee (populair-)wetenschappelijke geschriften, stichtelijke poëzie, novellen, romans en lectuur voor de jeugd. Met elkaar vormen de schrijvende selfmade dominees een 'collectief', even bont en divers als het protestantisme van hun tijd. De portretten van zesentwintig dominees brengen hen tot leven. Het kerkelijk-maatschappelijk leven, het religieuze en spirituele klimaat en de leescultuur van protestants Nederland in die tijd krijgen daarbij ruim aandacht.

 

 

/var/folders/40/d4mnsjl1661b7bcvztwwld4m0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/6a9a6869-e5b8-e50c-0853-01e3503a4f6f.jpg

Over de auteurCees Houtman is emeritus hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam-Groningen). Sinds 2006 publiceert hij met name over onderwerpen uit de boek- en kerkgeschiedenis.