Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september, december). TNK is een uitgave van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en wordt kosteloos aan de leden toegezonden. Voor niet-leden zijn losse nummers te bestellen voor € 5,- exclusief porto- en administratiekosten, bij het secretariaat van de VNK. Zij die in de loop van een kalenderjaar lid van de VNK worden, ontvangen ook de reeds eerder in dat jaar verschenen nummers van TNK.

Redactie
dr. J.W.J. [Joep] van Gennip, Zeist, voorzitter; I. [Iris] Busschers, MA, Tuk; dr. C.F.H.A. [Chris] Dols, Nijmegen; prof. dr. S. [Sabine] Hiebsch, Amsterdam; Mirjam Hofman MA, Groningen; dr. G.J. [Gert] van Klinken, Zwolle; dr. Jo Spaans, Amsterdam.

Vaste medewerkers redactie
prof. dr. P.H.A.M. [Paul] Abels, Gouda; drs. E.H. [Guus] Bary, Wijchen; dr. J. [John] Exalto, Apeldoorn; dr. M.L. [Martin] van Wijngaarden, Rotterdam.

Kopij
Artikelen, mededelingen en boeken ter bespreking zenden aan de redactie. E-mailadres: kopijtnk@gmail.com.
Aanwijzingen voor kopij zijn elders op deze site te raadplegen en af te drukken.

Advertenties
Opgaven van advertenties en aanvragen van tarieven te richten aan Drukkerij Verloop v.o.f., Postbus 33, 2950 AA Alblasserdam. Tel. 078-6912899, www.verloop.nl

Jaargang 22 Nr. 1 maart 2019 
Jaargang 22 No. 1  
Jaargang 22 Nr. 2 juni 2019 
Jaargang 22 No. 2