Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 24 | Nr. 1 | maart 2021

Inhoudsopgave

Joep van Gennip
Boekenliefde in tijden van corona (3)

Lodewijk Winkeler
Geschiedschrijving over het katholiek leven in Nederland 1800-2000 sinds 1995
Deel 1: negentiende en twintigste eeuw
(5)

Thomas von der Dunk
Een hoge toren en een laag klokkenhuis Het bijzondere van de St.Pancras en St.Commarus in Enkhuizen (12)

Stefan Gärtner
Open katholiek Tilburg University en haar stiltecentrum (26)

In memoriam
Willem Balke (1933-2021)
(34)

In memoriam
Peter Raedts (1948-2021)
Een gracieuze historicus
(36)

Boeken (38)

Illustratie cover: Zuiderkerk te Enkhuizen, foto Wikipedia

Klik om terug te keren