Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 24 | Nr. 2 | juni 2021

Inhoudsopgave

Sabine Hiebsch
500 jaar Luther in Worms (47)

Koen de Groot
Ten strijde voor de paus Frans Aghina en de Nederlandse pauselijke zoeaven (49)

Lodewijk Winkeler
Geschiedschrijving over het katholiek leven in Nederland 1800-2000 sinds 1995 (58)

Kees Plaizier
De gereformeerde kerk in Stolwijk tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) Moderaten en contraremonstranten (65)

Boeken (71)

Bronvermelding illustratie cover: 'De martelaren van Corcum' door Cesare Fracassini (1867). Bron: Colectie Vaticaanse Musea

Klik om terug te keren