Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 25 | Nr. 3 | september 2022

Inhoudsopgave

Paul Abels
De onteigening en toe-eigening van Coornhert (91)

Gertjan Glismeijer
De perfecte en de imperfecte mens (94)

Mirjam van Veen
Nogmaals: Coornherts polemiek tegen gereformeerde predikanten (101)

Paul H.A.M. Abels
Coornherts trouwste dicipel Cornelis Adriaansz Boomgaert als zijn literair executeur testamentair (110)

Boeken (123)

Bronvermelding illustratie cover: Nieuwe buste van Dirck Volkertsz. Coornhert, gemaakt door Niek Tom.

Klik om terug te keren