Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 25 | Nr. 4 | december 2022

Inhoudsopgave

Anique de Kruijf
De vele waarden van religieus erfgoed (135)

Minou Schraven
De Agnus Dei sacramentalia in de vroegmodere tijd (137)

Hermine Pool
Het 'erfgoeg der vaderen' toen en nu (145)

Sabine Hiebsch
De gedenkpenning van Georgina Schwartze (1917) als confessioneel identiteitskenmerk van het Nederlandse lutheranisme (152)

Kirsten van Kempen
Sneeuwbollen en jerrycans uit Lourdes (160)

Boeken (167)

Verenigingsnieuws (173)

Gastredacteur:
prof. dr. Sabine Hiebsch


Klik om terug te keren